Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“ Jurgelevičius Audrius 2011-08-17
Atsisiųsti Tsp-179 Tarybos sprendimo projektas DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO DARBO PARTIJAI V. Šimkūnas 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro vadovo tarnybinio atlyginimo Tarulis Deimantas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSP-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą. R. V. Sadauskienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų 18 punkto pakeitimo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005-09-14 sprendimo Nr. TS – 245 „Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų dalinio pakeitimo“ panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučio namo bendrijos „Panerių dvaras“ pastato šildymo Šimkūnas Virgaudas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas DĖL STATINIO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI V. Šimkūnas 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl vartotojų įrenginių prijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų Kazokiškių seniūnijoje Šimkūnas Virgaudas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties pakeitimo projektui Ratkevičius Gediminas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl Sveikatos priežiūros Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 STRATEGIJĄ“ DALINIO P V. Šimkūnas 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE V. Šimkūnas 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ veiklos Voveris Stasys 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomos sutarties su UAB „Linokompa“ nutraukimo Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Jaunimo problemų sprendimo Elektrėnų savivaldybėje 2013–2018 m. plano patvirtinimo. Pulauskienė Neringa 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2010 m. bendrojo plano 3 priedo papildymo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO A. Balnys 2014-06-12