Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo Cechanovičienė Inga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos reorganizavimui Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS – 47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finans J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir No Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSP-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo Balnys Audrius 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Gintarės Sabonienės atleidimo iš pareigų Ratkevičius Gediminas 2013-05-28
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo. V. Šimkūnienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo Balnys Audrius 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo Bernotienė Rūta 2013-05-28
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro veiklos sustabdymo Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimo gatvei suteikimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai Zaveckas Juozas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato, esančio Draugystės g. 22 Elektrėnuose, nuomos Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komiteto sudėties dalinio pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės Alesninkų k. rezervavimo visuomenės reikmėms. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2012–2013 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas. II etapas“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Elektrėnų savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo kelmų šalinimo įrengimui įsigyti. A. Balnys 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijų sudėties pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12