Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Olgai Klubinai. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSP-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo. V. Šimkūnienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2013 metams. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatymo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 121 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Olgai Klubinai. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0006:1021 detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 122 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl Reginos Vaidogienės atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 1–6 priedų pastabų dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 panaikinimo. Tamošiūnienė Asta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato paskirties pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais patikslinimo Tarulis Deimantas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai. D. Kliucevičienė 2014-09-11