Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 127 pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl Lietuvos elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemų pardavimo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 128 pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotines sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų buriuotojų klubu „Poseidonas“ 3.12. punkto papildymo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 Ele G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patikslinimo. Šimkūnienė Violeta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamojo pastato panaudos sutarties pratęsimo viešajai įstaigai Elektrėnų profesinio mokymo centrui Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo UAB „VAATC“ pasiūlymui. Balnys Audrius 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius Ratkevičius Gediminas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai LRK „Energija“ registruoti buveinę ir stojimo į asociaciją. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamojo pastato perdavimo panaudos teise Panerijos bendruomenei Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSP-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti. V. Šimkūnienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 punkto pakeitimo. Balnys Audrius 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl Budinės g. Elektrėnuose geografinių charakteristikų pakeitimo projekto patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07