Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl komercinės reklamos įrengimo ant uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio keleivių transporto priemonių tarif G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Vilniaus regiono pataisos inspekcijai Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 146 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“ 4 ir Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrui. Šimkūnas Virgaudas 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo. K. Vitkauskas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos paštui Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6A Elektrėnuose nuomos. Šimkūnas Virgaudas 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Elektrinės g. 11 Elektrėnuose nuomos ir nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo panaudos teise viešajai įstaigai Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynui Šimkūnas Virgaudas 2013-06-18
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2012 metams Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Ratkevičius Gediminas 2013-06-20
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo Ratkevičius Gediminas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-226 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Dastikienė Živilė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-226 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-10-07