Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSP-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos G. Ratkevičius 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą. R. V. Sadauskienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl paramos ledo ritulio klubui VšĮ „HC Baltica“ reklamos išlaidoms padengti. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Šalkauskas Antanas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl prioritetinių sporto šakų nustatymo Elektrėnų savivaldybės sporto įstaigose Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSP-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sv G. Ratkevičius 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Darnios energetikos veiksmų plano patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos reorganizavimo. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSP-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo G. Ratkevičius 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl paskolų ėmimo Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ likvidavimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pake V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Kanapeckas Arūnas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių 5 punkto pakeitimo Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ dalinio pakeitimo Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti. V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-20
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Cibulskienė Dovilija 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams. J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Bernotienė Rūta 2013-03-14
Atsisiųsti TSP-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo V. Šimkūnienė 2015-03-12