Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2011-08-12
Atsisiųsti TSP-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio poliklinikos, viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įpareigojimo parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas Miškinytė Vilma 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Cibulskienė Dovilija 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSP-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Semeliškių vidurinė mokykla 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Pukėnas Zenonas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-03-14
Atsisiųsti TSP-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos G. Ratkevičius 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas Bernotienė Rūta 2013-02-07
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Šalkauskas Antanas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Šimkūnienė Violeta 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš pareigų. Bernotienė Rūta 2013-02-07
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2011–2013 metų strateginiam planui Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininko tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. R. Bernotienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo G. Ratkevičius 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Vilniaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pratęsimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Vievio kultūros centras 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo ir kainų patvirtinimo Aleksiūnas Antanas 2013-01-31