Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSP-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo O. Temlianceva 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS – 231 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2010 metams patvirtinimo“ pake Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Psichologinės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymo O. Temlianceva 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“ papildymo Miškinytė Vilma 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lė J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Specialiosios pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo. J. Goličenko 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Rungos g. 8, Elektrėnai, nuomos Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo sutarties pasirašymui Arcabienė Violeta 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kloninių Mijaugonių bendruomenei Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinių Draugystės g. 30 Elektrėnuose panaudos sutarties nutraukimo ir šių statinių nuomos V. Šimkūnas 2015-02-10
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedo patikslinimo Arcabienė Violeta 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Lazdėnų kaimo bendruomenei „Liepa“ registruoti buveinę Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Elektrėnų savivaldybės daliai. V. Šimkūnas 2015-02-04
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo. J. Goličenko 2014-03-13