Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-132 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2010–2011 mokslo metams patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-132 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo ir paslaugų centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ dalinio nuostatų pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Vievio meno mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo O. Stasiulevičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo Stasiulionis Kazimieras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklo I. Meškauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų meno mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų socialinės globos namai 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešųjų įstaigų Elektrėnų vaikų globos namų ir Elektrėnų vaikų dienos centro pertvarkymo į biudžetines įstaigas Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Balnys Audrius 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSP-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą Balnys Audrius 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos likvidavimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo. Cechanovičienė Inga 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo A. Ščiukaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Puidokaitė Ramunė Veronika 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos A. Reklaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16