Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Kanapeckas Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų taupymo priemonių plano patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano 3 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2010 metams Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo numatomai veiklai Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-24 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeitimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos panaudos teise Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-9 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Vievio meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių 5 punkto pakeitimo Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-56 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais nustatymo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos sutarčių perdavimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2010 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti Elektrėnų sanatorinės pagrindinės mokyklos savininko teises, pareigas ir turtą Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Makūnas Mindaugas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir No Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09