Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-269 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Miškinytė Vilma 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2012 metams patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-250 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimo pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Semeliškių ambulatorijai Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-260 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 201 „Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos“ dalinio papildymo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Butrimavičius Arūnas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-262 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai jaunimo organizacijai „Savanorių pajėgos“ registruoti buveinę Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl paveldimo turto mokesčio Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-255 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0004:5 detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo Balnys Audrius 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2012 metams Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-266 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-245 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-268 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-244 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninei Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-273 Tarybos sprendimo projektas Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje Tarulis Deimantas 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-271 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti žemės sklypų kad. Nr. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193, 4915/0002:313 detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-270 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-275 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7967/0004:241 detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-12-16