Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuo J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus R. Bernotienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-326 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pa V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-304 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-337 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-302 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir ben R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-327 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-305 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-338 Tarybos sprendimo projektas Dėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-317 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-248 patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir v R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-328 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-299 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-318 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-329 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-307 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų ir kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-298 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-319 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-330 Tarybos sprendimo projektas Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-308 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-320 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-331 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-309 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2016 m. programos patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-321 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. A. Stepankevičiūtė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-332 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-310 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-322 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-333 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo. A. Balnys 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-339 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo UAB „INOVACIJOS“ registruoti buveinę ir sutikimo perrašyti nuomos sutartį. G. Ratkevičius 2014-12-29