Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-226 Tarybos sprendimo projektas Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinim V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai. D. Kliucevičienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo. V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 Ele G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-228 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirt A. Balnys 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-229 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, fasado remonto darbus. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-219 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai LRK „Energija“ registruoti buveinę ir stojimo į asociaciją. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-230 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl komercinės reklamos įrengimo ant uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio keleivių transporto priemonių tarif G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pakei V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo. K. Vitkauskas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-232 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimo gatvei suteikimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės Alesninkų k. rezervavimo visuomenės reikmėms. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-192 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo kelmų šalinimo įrengimui įsigyti. A. Balnys 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-193 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo viešajai įstaigai ledo ritulio klubui „Žalgiris“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo. A. Balnys 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS–203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat A. Kulbokienė 2014-08-13