Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų miesto funkcinio zonavimo specialiojo plano pakeitimo rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl paveldimo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojams Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl prioritetinių sporto šakų nustatymo Elektrėnų savivaldybės sporto įstaigose Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio miesto kapinių sanitarinės apsaugos zonos mažinimo (tikslinimo) dokumento patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 138 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2009–2010 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-36 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės panaudos sutarties papildymo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-37 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Balnys Audrius 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-39 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms nedirbti vasarą Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Šalkauskas Antanas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Rungos g. 8, Elektrėnai, nuomos Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų 18 punkto pakeitimo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005-09-14 sprendimo Nr. TS – 245 „Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų dalinio pakeitimo“ panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ likvidavimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Pukėnas Zenonas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09