Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl Lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų buriuotojų klubui „Poseidonas“ registruoti buveinę Šimkūnas Virgaudas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos reorganizavimo. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui projekte „Socialinio dialogo skatinimas“ Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-133 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. D. Poškienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-335 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-108 Tarybos sprendimo projektas Dėl dalyvavimo projekte „Atviro valdymo kūrimas vietos lygiu“ V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti paraišką gauti 2012 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų ir bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-25
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato paskirties pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo sąlygų nustatymo Komisarenkienė Vilma 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų mokyklos-darželio “Pasaka” pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. D. Kliucevičienė 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-74 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą R. V. Sadauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo Arcabienė Violeta 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2010 metams Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio šeimos gydytojų kabineto įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su savivaldybės įmone Elektrėnų vaistine pratęsimo Temlianceva Olga 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-307 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo Temlianceva Olga 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-140 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl mero pavaduotojo darbo užmokesčio patvirtinimo. R. Bernotienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimo gatvei suteikimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-172 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6A, Elektrėnai, būtinojo remonto darbų ir pritartų išlaidų įskaitymo į nuompinigius V. Šimkūnas 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimo projektas Dėl išorinės reklamos įrengimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo numatomai veiklai Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijai Temlianceva Olga 2012-01-19