Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSP-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSP-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti. V. Šimkūnienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSP-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. A. Balnys 2015-01-29
Atsisiųsti TSP-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSP-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. V. Komisarenkienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-20
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. R. Suslavičius 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projekto parengimo. V. Šimkūnas 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo. G. Ratkevičius 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-339 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo UAB „INOVACIJOS“ registruoti buveinę ir sutikimo perrašyti nuomos sutartį. G. Ratkevičius 2014-12-29
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-323 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-334 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-313 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-324 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-335 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-314 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-325 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-303 Tarybos sprendimo projektas Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybė J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-336 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuo J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus R. Bernotienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-326 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pa V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-304 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-337 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-302 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir ben R. V. Sadauskienė 2014-12-17