Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės kontrolieriaus Bernotienė Rūta 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos reorganizavimui Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013-02-13 tarybos sprendimo Nr. TS-4 dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų ri K. Kameneckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-278 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. R. Suslavičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui A. Balnys 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS-113 Virgaudas Šimkūnas 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektui „Energetika merams“ ir lėšų skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-144 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2010-05-14
Atsisiųsti TSp-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 m. birželio 29 d. tarybos sprendimo Nr. TS – 155 1 punkto patikslinimo Šimkūnas Virgaudas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-107 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-299 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos personalinės sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl likviduojamos įstaigos „Jaunimo krantas“ likviduojamo laikotarpio pradžios balanso patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-309 Tarybos sprendimo projektas Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO A. Balnys 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-37 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo V. Šimkūnas 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-151 Tarybos sprendimo projektas Dėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes org R. V. Sadauskienė 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-97 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-178 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrui Temlianceva Olga 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-364 Tarybos sprendimo projektas Dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Elektrėnų savivaldybėje Aleksiūnienė Danutė 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-191 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo. V. Šimkūnas 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-209 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo Temlianceva Olga 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-24 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeitimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-120 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-16