Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų meno mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-24 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeitimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-268 Tarybos sprendimo projektas Dėl pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigoms Ratkevičius Gediminas 2012-08-16
Atsisiųsti TSp-85 Tarybos sprendimo projektas Dėl buto, esančio Liepų g. 16-5 Naujųjų Kietaviškių k. Elektrėnų sav., perėmimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-275 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos t Antanas Aleksiūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-144 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veik D. Kutyrevienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-01-08
Atsisiųsti V.TSP-119 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo subnuomoti patalpas Rungos g. 8 Elektrėnuose V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-90 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-08-06
Atsisiųsti TSp-333 Tarybos sprendimo projektas Dėl Triukšmo prevencijos Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-148 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS – 47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finans J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-77 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų ri K. Kameneckas 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo A. Ščiukaitienė 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo priimti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-82 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. TS – 30 dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai. Kietaviškių pagrindinė mokykla 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo ir 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos dalinio pakeitimo. Komisarenkienė Vilma 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai. V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-314 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-87 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Goličenko 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Makūnas Mindaugas 2011-08-12