Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-228 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirt A. Balnys 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus skyrimo. A. Balnys 2013-11-19
Atsisiųsti TSp-309 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo Balnys Audrius 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-114 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo. A. Balnys. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 punkto pakeitimo. Balnys Audrius 2013-06-12
Atsisiųsti V.TSP-140 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A. Balnys 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. D. Kliucevičienė 2014-05-15
Atsisiųsti V.TSP-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-39 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo Kriščiūnas Gediminas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskai J. Chmieliauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti V.TSP-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Chmieliauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-153 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo Goličenko Jekaterina 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-230 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo. Goličenko Jekaterina 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo G. Ratkevičius 2014-05-27
Atsisiųsti TSp-98 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo Viktoro Valiušio atleidimo iš pareigų G. Ratkevičius 2014-05-27
Atsisiųsti TSp-144 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo Balnys Audrius 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo Balnys Audrius 2012-06-14
Atsisiųsti V.TSP-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-290 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudėties pakeitimo. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti V.TSP-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgy Vida Mikalajūnienė 2015-12-03