Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2012-03-14
Atsisiųsti TSP-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvir K. Vitkauskas 2015-03-26
Atsisiųsti TSP-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo i R. Leckas 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Semeliškių vidurinė mokykla 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Kanapeckas Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo Tarulis Deimantas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai. Kietaviškių pagrindinė mokykla 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ vykdomos atliekų tvarkymo funkcijos perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSP-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo įsigijimo V. Šimkūnas 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSP-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programos patvirtinimo Žemaitienė Regina 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Makūnas Mindaugas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai. Vievio gimnazija 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Cibulskienė Dovilija 2012-03-14
Atsisiųsti TSP-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo A. Butrimavičius 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Pukėnas Zenonas 2012-03-14