Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-240 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-283 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime. A. Balnys 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinim G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-294 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršruto. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-262 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų da R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-273 Tarybos sprendimo projektas Dėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-241 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remont V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės prieži G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-295 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų žinios“. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl tarnybinių koeficientų nustatymo Elektrėnų R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-285 Tarybos sprendimo projektas Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-275 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-286 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriui. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-209 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-234 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šil V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų Draugystės g. 20 Elektrėnuose pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuompinigius. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11