Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-266 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavedimo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybai spręsti bendrovės direktoriaus Timofejaus Rusakovo atšaukimo iš pareigų klausimą Dambrauskas Danas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-151 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-351 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo panaudos teise viešajai įstaigai Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynui Šimkūnas Virgaudas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-154 Tarybos sprendimo projektas Dėl veiklos audito atlikimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „VAATC' Kliucevičienė Danguolė 2013-04-19
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. A. Butrimavičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirt V. Komisarenkienė 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Gediminas Ratkevičius 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-04
Atsisiųsti TSp-133 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo Tarulis Deimantas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2012 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės “VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių. Temlianceva Olga 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-123 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo I. Adomėnienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-325 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-98 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-19 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėt V. Komisarenkienė 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-114 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 dalinio pakeitimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2012 metams Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Lazdėnų kaimo bendruomenei „Liepa“ registruoti buveinę Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl Reginos Vaidogienės atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo. V. Komisarenkienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-289 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų dienos centro ir viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų globos namų pertvarkymo inicijavimo Arcabienė Violeta 2011-10-18