Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų pastatų nuomos Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS -108 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2012–2013 mokslo metams patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo. Šimkūnienė Violeta 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl meninio ugdymo programų įvedimo Elektrėnų ir Vievio meno mokyklose Misiūnienė Birutė 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS STRUKTŪROS IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO G. Dapkevičienė 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“ Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-08-03
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 m. ataskaitai. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise V. Šimkūnas 2014-06-20
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-04
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę Aleksiūnienė Danutė 2010-08-04
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijai „Spindulys“ Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-08-06
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio poliklinikos 2011 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Komisarenkienė Vilma 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Beižionių bendruomenei Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16