Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo Adomaitis Algimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Pukėnas Zenonas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. TS – 297 patikslinimo UAB Gelvita 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Šalkauskas Antanas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų nutraukti darbo sutartis su Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovais suteikimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui. Bernotienė Rūta 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinių reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų Šimkūnas Virgaudas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo numatomai veiklai Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 194 „Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kloninių Mijaugonių kaimo pavadinimo keitimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato paskirties pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ sprendimui imti ilgalaikę paskolą ir leidimo įkeisti tur J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“ V. Šimkūnas 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl tyliųjų gamtos zonų ir triukšmo prevencijos zonų Elektrėnų savivaldybėje nustatymo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl mero pavaduotojo darbo užmokesčio patvirtinimo. R. Bernotienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-20
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų pradinės mokyklos 2011–2015 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo Žemaitienė Regina 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSP-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo priimti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Temlianceva Olga 2012-02-23