Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-159 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriau Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-360 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo Ratkevičius Gediminas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Tvaraus turizmo paslaugų plėtra abipus Lietuvos ir Lenkijos sienos“ teikimui gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo. Violeta Šimkūnienė 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomos sutarties su UAB „Linokompa“ nutraukimo Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-118 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-89 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 22 Elektrėnuose nuomos Šimkūnas Virgaudas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Ratkevičiui skyrimo Rūta Bernotienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-134 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritari R. Jundienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-336 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–321 „Dėl narystės asociacijoje Elektrėnų miesto vietos veiklos grupėje“ dalinio pake V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-145 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo SĮ Elektrėnų vaistinė 2010-05-14
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybpos Kontrolės komiteto sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-31
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės skolų pripažinimo beviltiškomis, apskaitos, nurašymo ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-36 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos direktoriaus darbo sąlygų nustatymo Komisarenkienė Vilma 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl kandidato teikimo apdovanojimui “Auksinės krivūlės riteris”. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-150 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ tikslingumui. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuo J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-75 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo N. Pulauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-136 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Deinava“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“ Temlianceva Olga 2012-04-12