Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Mikalajūnienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-177 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-323 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarbos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-10-25
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS – 262 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 panaikinimo. Tamošiūnienė Asta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-191 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS – 7 1 punkto panaikinimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-10
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“ papildymo Miškinytė Vilma 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir No Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2007 metams“ 2 punkto pakeitimo“ panaikinimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 1 punkto dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 panaikinimo Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 panaikinimo Ratkevičius Gediminas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS -108 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS – 231 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2010 metams patvirtinimo“ pake Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS – 210 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-113 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS – 212 „Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-117 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS – 214 „Dėl VšĮ Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-98 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-05-27 sprendimo Nr. TS – 94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lė J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-147 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 147 papildymo Temlianceva Olga 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų J. Goličenko 2014-07-01