Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės kontrolieriaus Bernotienė Rūta 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai Žebertonių bendruomenė registruoti buveinę Temlianceva Olga 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo. A. Kulbokienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo Žemaitienė Regina 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinio, esančio Trakų g. 28, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav., privatizavimo Temlianceva Olga 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl specialistų poreikio suderinimo ir pritarimo studijų apmokėjimui. V. Komisarenkienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės skolų pripažinimo beviltiškomis, apskaitos, nurašymo ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinės bendrojo naudojimo sistemos, skirtos gamtinėms dujoms skirstyti, pardavimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Temlianceva Olga 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymo Balnys Audrius 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ modernizavimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą ir bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „STEDRA“. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos MB „Biohumus development“. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-106 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavi R. V. Sadauskienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo žemės sklypų kad. Nr. 4936/0002:374 (unik. Nr. 4936-0002-0374) ir 4936/0002:446 (unik. Nr. 4400-0134-5930) Kareivonių kaime detaliųjų planų rengimui Butrimavičius Arūnas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS – 268 „Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir J. Goličenko 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės panaudos sutarties papildymo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 1 punkto dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patikslinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31