Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSP-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimo A. Butrimavičius 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Valstybinei miškų tarnybai Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo žemės mokesčio ir paveldėtos žemės mokesčio skolos. Temlianceva Olga 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ dalini V. Šimkūnas 2014-03-13
Atsisiųsti TSP-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl V. Vasiliauskienės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio skolos Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) Aleksiūnienė Danutė 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Kanapeckas Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Antano Daukanto atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Temlianceva Olga 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo. V. Šimkūnas 2014-03-13
Atsisiųsti TSP-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vilniaus gatvės Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Ratkevičius Gediminas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų nuostatų dalinio pakeitimo. V. Šimkūnienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2010-04-09
Atsisiųsti TSP-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikės paskolos garantijos. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSP-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:420 ir 7930/0002:421 Elektrėnuose nuomos Butrimavičius Arūnas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl mero darbo užmokesčio patvirtinimo. R. Bernotienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 138 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2009–2010 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09