Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-277 Tarybos sprendimo projektas Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų Vievio m. gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-278 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo UAB Gelvita 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-279 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-280 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS – 252 patvirtinto Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo 4 punkto panaikinimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-281 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-282 Tarybos sprendimo projektas Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Kranto g. 38, Vievis, privatizavimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-283 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastatų, esančių Elektrinės g. 21, Elektrėnai, remonto darbų pavirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-272 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Vievio meno mokyklos pastato (unikalus Nr. 7994-0028-4013) rekonstrukcijai Aleksiūnienė Danutė 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo Balnys Audrius 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-24 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui apskaičiuoti taikomų koeficientų patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijai Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 dalinio pakeitimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl tualeto Rungos g. 12 Elektrėnuose eksploatacijos Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 1 punkto dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl Budinės g. Elektrėnų m. geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės rizikos asmenų apskaitos Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-9 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų Lapiakalnio k. gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19