Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-150 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ tikslingumui. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-145 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos D. Suchockienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dali V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-124 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos atas E. Janavičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-107 Tarybos sprendimo projektas Dėl garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Energetikas“ 2014 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskai J. Chmieliauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-146 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos E. Kizlienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-111 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/002:423 ir 7930/0002:250 Elektrėnuose nuomos. A. Butrimavičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-125 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritari V. Juknevičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-108 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-136 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. E. Petkevičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-112 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. A. Butrimavičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-147 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos atask V. Rakauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-126 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataska M. Vaičiūnienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-137 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo. E. Petkevičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-113 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. A. Butrimavičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-148 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ata G. Palidauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos atask V. Stanislovaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2014–2015 mokslo metams patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-138 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvi A. Dmukauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-114 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo. A. Balnys. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-149 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo V. Palčiauskas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos A. Reklaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-139 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos p V. Mikalajūnienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-117 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo. R. V. Sadauskienė 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo. A. Balnys. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo A. Ščiukaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-140 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų ri G. Dapkevičienė. 2014-05-15