Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-304 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo. G. Ratkevičius 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ karšto vandens pardavimo kainos daugiabučių namų gyventojams patvi G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-193 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo viešajai įstaigai ledo ritulio klubui „Žalgiris“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-288 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės profesinei sąjungai „Solidarumas“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti V.TSP-132 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2015-2017 m. patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo įsigyti ledo valymo mašiną ir jos perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui. G. Ratkevičius 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-305 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-84 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos sutarčių perdavimo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-312 Tarybos sprendimo projektas Dėl darbuotojų ir turto perėmimo. G. Ratkevičius 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ paviršinių nuotekų tarifo pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 Ele G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-165 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2013-03-06 jungtinės veiklos sutarties sudarymui G. Ratkevičius 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-289 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudėties pakeitimo. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti V.TSP-133 Tarybos sprendimo projektas Dėl piniginių lėšų skyrimo VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrui paslaugoms teikti G. Ratkevičius 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo G. Ratkevičius 2015-03-26
Atsisiųsti TSp-85 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13