Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo Bernotienė Rūta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemos patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių UAB Elektrėnų knygų centro akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Balnys Audrius 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-28 Tarybos sprendimo projektas Dėl Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-23
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti paraišką gauti 2012 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų ir bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-25
Atsisiųsti TSp-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl koncesijos sutarties nutraukimo Adomaitis Algimantas 2012-01-31
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybpos Kontrolės komiteto sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-31
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-31
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Abromiškių bendruomenei Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato paskirties pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinių reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų Šimkūnas Virgaudas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl Lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo priimti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2012 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio poliklinikos, viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įpareigojimo parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas Miškinytė Vilma 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Vievio kultūros centras 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-36 Tarybos sprendimo projektas Dėl lengvojo automobilio naudojimo savivaldybės funkcijoms vykdyti Ratkevičius Gediminas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Specialiosios pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. TS – 297 patikslinimo UAB Gelvita 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-37 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo Žemaitienė Regina 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-43 Tarybos sprendimo projektas Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23