Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-118 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos tvarkos patvirtinimo. R. V. Sadauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-119 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių atas G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklo I. Meškauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-141 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. G. Dapkevičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-151 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo paslaugų teikimui. V. Komisarenkienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-120 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos atas G. Dobilaitis. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo O. Stasiulevičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-99 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro direktorės Agnės Sakalinskienės atleidimo iš pareigų ir neterminuotos darbo sutarties nutrauki R.Bernotienė 2014-04-29
Atsisiųsti TSp-79 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirti V. Šumskienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-90 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2013 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvir K. Vitkauskas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-80 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. A. Batavičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. R. Leckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų ri K. Kameneckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ sprendimui imti ilgalaikę paskolą ir leidimo įkeisti tur J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo. V. Komisarenkienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-82 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. V. Glamba 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 194 „Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvir V. Komisarenkienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. N. Kleinienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-83 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patv A. Arlauskas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti krovininį automobilį. A. Šalkauskas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2013 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo. R. Suslavičius 2014-04-17