Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ likvidavimo Ratkevičius Gediminas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-244 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dali V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus R. Bernotienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-88 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo J. Goličenko 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-228 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus atlyginimui taikytino koeficiento patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos sutarčių perdavimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2011 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų sanatorinė mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šimkūnas Virgaudas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-134 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-305 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-192 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos likvidavimo G. Ratkevičius 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-277 Tarybos sprendimo projektas Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučio namo bendrijos „Panerių dvaras“ pastato šildymo Šimkūnas Virgaudas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-374 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės įstatų patvirtinimo Komisarenkienė Vilma 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-176 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2013–2014 mokslo metams patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 194 „Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais J. Goličenko 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos apr G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Dmukauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-17
Atsisiųsti TSp-272 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-177 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-18