Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 122 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-354 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 192 dalinio pakeitimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS–203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat A. Kulbokienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSP-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSP-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. TS – 30 dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-01-08
Atsisiųsti V.TSP-76 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSP-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2014-01-22
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vadov R. V. Sadauskienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-317 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-248 patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir v R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-07 sprendimo Nr. TS – 45 dalinio pakeitimo. Butrimavičius Arūnas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-83 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS – 112 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Komisarenkienė Vilma 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-308 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimu Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-310 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS – 203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 2 ir 8 priedų pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-260 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS – 208 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų“ dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-08-09
Atsisiųsti V.TSP-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS –194 patvirtinto skolų pripažinimo beviltiškomis, apskaitos, nur Jekaterina Goličenko 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS – 261 pripažinimo netekusiu galios Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Del Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–138 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m“ J. Goličenko 2014-03-17
Atsisiųsti TSp-287 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naud D. Aleksiūnienė 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-241 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-159 dalinio pakeitimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS – 268 „Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir J. Goličenko 2014-01-16