Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Šalkauskas Antanas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-289 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektui „Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato energetinių charakteristikų gerinimas. I etapas“ ir netinkamų išlaidų padengimo Aleksiūnienė Danutė 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. patikslinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-03-22
Atsisiųsti TSp-287 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naud D. Aleksiūnienė 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo subnuomoti pastatą, esantį Draugystės g. 22, Elektrėnai. G. Ratkevičius 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-78 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pagrindinė mokykla 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-178 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo Adomaitis Algimantas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-352 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos liaudies kultūros centro Šimkūnas Virgaudas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-156 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo. Ratkevičius Gediminas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. A. Butrimavičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-226 Tarybos sprendimo projektas Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinim V. Šimkūnienė 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP–1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų bsavivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų R. Bernotienė 2015-04-14
Atsisiųsti V.TSP-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo. Gediminas Ratkevičius 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-175 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomos sutarties pratęsimo valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-10
Atsisiųsti TSp-150 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakar Tarulis Deimantas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio poliklinikos, viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įpareigojimo parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas Miškinytė Vilma 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vaikų priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S–1 4.1, 4.2. ir 5.2. punktų dalinio pakeitimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Jekaterina Goličenko 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-124 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos atas E. Janavičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-326 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pa V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-99 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ce V. Komisarenkienė 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl tualeto Rungos g. 12 Elektrėnuose eksploatacijos Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-01-19