Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą. G. Ratkevičius 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininko tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. R. Bernotienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. V. Šimkūnienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo. V. Komisarenkienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-11-30 sprendimo Nr. TS – 269 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. V. Šimkūnienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS – 47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finans J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. A. Butrimavičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Olgai Klubinai. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. A. Butrimavičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. A. Balnys 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-36 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo „Atviro jaunimo centro kūrimas ir darbo su rizikos grupės vaikais ir jaunimu paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybė V. Šimkūnas 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-37 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalini V. Šimkūnas 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vadov R. V. Sadauskienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo registruoti buveinę ir negyvenamųjų patalpų pardavimo panaudos teise Elektrėnų radijos klubui. V. Šimkūnas 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavi R. V. Sadauskienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-39 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui. V. Šimkūnas 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13