Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-313 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-314 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės pašalpos teikimo ir Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo tvarkos aprašų patvir V. Šimkūnienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 1 ir 6 priedų panaikinimo. V. Šimkūnienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-317 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei. V. Šimkūnas 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus skyrimo. A. Balnys 2013-11-19
Atsisiųsti TSp-302 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. A. Butrimavičius 2013-11-19
Atsisiųsti TSp-303 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2013-11-19
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, nustatymo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-295 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. A. Butrimavičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-285 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų ir kitų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo Zabarijos k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms. A. Butrimavičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-286 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Elektrėnų savivaldybės J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-297 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo. V. Šimkūnas 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-287 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naud D. Aleksiūnienė 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-298 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės fina V. Šimkūnas 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-288 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės profesinei sąjungai „Solidarumas“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-299 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jo perdavimo sveikatos priežiūro V. Šimkūnas 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-289 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudėties pakeitimo. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kazokiškių bendruomenei. V. Šimkūnas 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-279 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-290 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudėties pakeitimo. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-280 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-291 Tarybos sprendimo projektas Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-281 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-292 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-282 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-293 Tarybos sprendimo projektas Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo. V. Komisarenkienė 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-283 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudo J. Goličenko 2013-11-14