Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-294 Tarybos sprendimo projektas Dėl VĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje esamų gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų ribų nustat A. Butrimavičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-277 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Arūnas Butrimavičius 2013-10-17
Atsisiųsti TSp-278 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Arūnas Butrimavičius 2013-10-17
Atsisiųsti TSp-273 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Idemus“ Virgaudas Šimkūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-262 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo ledo ritulio klubui HC „Baltica“ registruoti buveinę Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti specialųjį automobilį Andrius Špetas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui projekte „Socialinio dialogo skatinimas“ Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-275 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos t Antanas Aleksiūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Ratkevičiui skyrimo Rūta Bernotienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo investiciniam projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos s Antanas Aleksiūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Jekaterina Goličenko 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-223 dalinio pakeitimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-255 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Jekaterina Goličenko 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-266 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl laikinosios komisijos sudarymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo organizavimo ir užtikrinimo Elektrėnų savivaldybės spo Algimantas Adomaitis 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-268 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Audrius Balnys 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio ežero būklės, lygio kitimo ir aplinkinių vandens telkinių bei pritekėjimo įtakos įvertinimo studijos atlikimo Algimantas Adomaitis 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-269 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kazokiškių seniūnijos Kazokiškių kaimo II-ųjų kapinių ir Vievio seniūnijos Kurkliškių kaimo kapinių statuso pakeitimo Kazimieras Stasiulionis 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai Danguolė Kliucevičienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-270 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Virgaudas Šimkūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-271 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinių nugriovimo ir lėšų skyrimo Virgaudas Šimkūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-260 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-272 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius Virgaudas Šimkūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-230 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo. Goličenko Jekaterina 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-226 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Dastikienė Živilė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-239 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-229 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo. Goličenko Jekaterina 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-234 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Temlianceva Olga 2013-08-14