Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-156 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS–180 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ dalinio pakeit J. Goličenko 2015-08-18
Atsisiųsti TSp-280 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSP-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-241 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Goličenko 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Del Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–138 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m“ J. Goličenko 2014-03-17
Atsisiųsti TSp-281 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-154 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano papildymo J. Goličenko 2014-05-20
Atsisiųsti TSP-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP–125 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-303 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2013-11-19
Atsisiųsti TSp-282 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSP-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP–126 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti V.TSP-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatos patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-283 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudo J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-156 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo J. Goličenko 2014-05-20
Atsisiųsti TSP-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-08-13