Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-301 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatų papildymo Ratkevičius Gediminas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-97 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Lietuvos istorijos parko steigimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo. G. Ratkevičius 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-168 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Elektrėnų savivaldybės daliai. V. Šimkūnas 2015-02-04
Atsisiųsti V.TSP-153 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus normatyvų patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-99 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 1–6 priedų pastabų dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-369 Tarybos sprendimo projektas Dėl tradicinių amatų mėgėjų ugdymo programos įvedimo Vievio meno mokykloje Tarulis Deimantas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-193 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-40 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo. J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ karšto vandens pardavimo kainos daugiabučių namų gyventojams patvi G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-23 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo papildymo. Arūnas Butrimavičius 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Temlianceva Olga 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-99 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-76 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomojamo turto pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-270 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-88 Tarybos sprendimo projektas Dėl investicijų į šilumos gamybą Elektrėnų savivaldybėje. Šimkūnas Virgaudas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-277 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Arūnas Butrimavičius 2013-10-17
Atsisiųsti TSp-146 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos E. Kizlienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSP-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-121 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–189 „Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veik V. Šimkūnas 2015-06-16
Atsisiųsti TSp-193 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis' 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB 'Gelvita' 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-04-12