Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų mokyklos-darželio “Pasaka” pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo ir 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos dalinio pakeitimo. Komisarenkienė Vilma 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės “VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių. Temlianceva Olga 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 “Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją” dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl kandidato teikimo apdovanojimui “Auksinės krivūlės riteris”. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-244 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. Butrimavičius Arūnas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)” teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013-2014 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas laiko nustatymo patikslinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. Butrimavičius Arūnas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo parengtai žemės sklypo (kad. Nr. 7957/0001:30, unik. Nr. 7957-0001-0030) detaliojo plano koncepcijai. Butrimavičius Arūnas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-241 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-159 dalinio pakeitimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-245 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-232 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo. Pukėnienė Jolanta 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pukėnienė Jolanta 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-228 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo. Ratkevičius Gediminas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-250 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Elektrėnų komunalinis ūkis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą. Dastikienė Živilė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-240 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Ratkevičius Gediminas 2013-06-20
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo panaudos teise viešajai įstaigai Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynui Šimkūnas Virgaudas 2013-06-18
Atsisiųsti TSp-209 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Žemaitienė Regina 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patikslinimo. Šimkūnienė Violeta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-207 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 panaikinimo. Tamošiūnienė Asta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013-02-13 tarybos sprendimo Nr. TS-4 dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-12