Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-334 Tarybos sprendimo projektas Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo Bernotienė Rūta 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-150 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams. G. Ratkevičius 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-79 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirti V. Šumskienė 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo A. Skučienė 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-165 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Žemaitienė Regina 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-84 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-192 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimo Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų mokinio krepšelio asignavimų ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Semeliškių vidurinė mokykla 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013-2014 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas laiko nustatymo patikslinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-111 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/002:423 ir 7930/0002:250 Elektrėnuose nuomos. A. Butrimavičius. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir ben R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-89 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-207 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigoms priskiriamų aptarnavimo teritorijų nustatymo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatymo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti krovininį automobilį. A. Šalkauskas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-291 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifų pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl paveldimo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Stanislovaitienė Virginija 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šimkūnas Virgaudas 2012-10-18