Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-84 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-74 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-106 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-85 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-86 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-75 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-107 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-87 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-120 Tarybos sprendimo projektas Dėl objektų sąrašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-76 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-108 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-88 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-97 Tarybos sprendimo projektas Dėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimo Bernotienė Rūta 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-77 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-89 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Semeliškių vaikų daželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo Temlianceva Olga 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-121 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS – 21 panaikinimo Vaitukaitis Kęstutis 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-78 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-90 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-111 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-117 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituotų 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtini UAB 'Gelvita' 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-79 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20