Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo Balnys Audrius 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2012 metams Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-266 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-245 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-268 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-244 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninei Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-228 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-208 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-229 Tarybos sprendimo projektas Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-209 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo Temlianceva Olga 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų dienos centro ir viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų globos namų pertvarkymo inicijavimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-239 Tarybos sprendimo projektas Dėl nulinio mokesčių tarifo taikymo gyvenamųjų patalpų (valdų) savininkams, kai paslaugomis nesinaudojama Šimkūnas Virgaudas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-230 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimo Balnys Audrius 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-218 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-240 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-10-18