Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo. A. Balnys. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-320 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-93 Tarybos sprendimo projektas Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-9 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų Lapiakalnio k. gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-220 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Vilniaus regiono pataisos inspekcijai Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų Matukiškių kaimo gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-217 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-87 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas. V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remont V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimo V. Komisarnkienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Violeta Šimkūnienė 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo Temlianceva Olga 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Cibulskienė Dovilija 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-84 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Kontrimas Egidijus 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-310 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS – 203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 2 ir 8 priedų pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-96 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-315 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės pašalpos teikimo ir Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo tvarkos aprašų patvir V. Šimkūnienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise V. Šimkūnas 2014-06-20
Atsisiųsti TSP-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymo O. Temlianceva 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo merui atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS -108 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2012–2013 mokslo metams patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-380 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė jūra“ Šimkūnas Virgaudas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Del Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–138 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m“ J. Goličenko 2014-03-17