Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-122 Tarybos sprendimo projektas Dėl automobilių stovėjimo aikštelės pertvarkymo ir nuomos Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-246 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo Balnys Audrius 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl paramos ledo ritulio klubui VšĮ „HC Baltica“ reklamos išlaidoms padengti. Tarulis Deimantas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-262 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo ledo ritulio klubui HC „Baltica“ registruoti buveinę Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-132 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 A. Budėnienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-334 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-107 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Kanapeckas Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-28 Tarybos sprendimo projektas Dėl Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-23
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo Balnys Audrius 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės direktoriaus darbo sąlygų nustatymo Komisarenkienė Vilma 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-239 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo UAB „Žaibas“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-297 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. TS-218 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrove V. Šimkūnas 2014-10-28
Atsisiųsti V.TSP-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo Arcabienė Violeta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo Cechanovičienė Inga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-134 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų buriuotojų klubu „Poseidonas“ patvirtinimo Temlianceva Olga 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „Liregus“ Temlianceva Olga 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-112 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. A. Butrimavičius 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo A. Butrimavičius 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-171 Tarybos sprendimo projektas Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos V. Šimkūnas 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Ratkevičius Gediminas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-138 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Temlianceva Olga 2010-05-12