Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės prieži G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Meškauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-195 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl paskolų ėmimo Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimui Ratkevičius Gediminas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-83 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS – 112 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Komisarenkienė Vilma 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-281 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-154 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano papildymo J. Goličenko 2014-05-20
Atsisiųsti TSP-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP–125 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-151 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų patvirtinimo Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų 18 punkto pakeitimo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005-09-14 sprendimo Nr. TS – 245 „Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų dalinio pakeitimo“ panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-154 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įkainių už teikiamas paslaugas patvirtinimo Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-343 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams Temlianceva Olga 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Lietuvos istorijos parko steigimo. Ratkevičius Gediminas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-39 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui. V. Šimkūnas 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pakei V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl skyrimo į Elektrėnų administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų Mokyklos g. 3 Pakalniškių k. Elektrėnų sav. panaudos Pakalniškių bendruomenei „Jorė“. Virgaudas Šimkūnas 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2011 metams Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ likvidavimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-47 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Šimkūnienė Violeta 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo Gediminas Ratkevičius 2013-10-10