Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo A. Ščiukaitienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-331 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo dalinio pakeiti V. Komisarenkienė 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-134 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Pukėnas Zenonas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-211 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 121 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Ratkevičius Gediminas 2013-06-20
Atsisiųsti TSp-99 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro direktorės Agnės Sakalinskienės atleidimo iš pareigų ir neterminuotos darbo sutarties nutrauki R.Bernotienė 2014-04-29
Atsisiųsti TSp-295 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų žinios“. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-278 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“ papildymo Miškinytė Vilma 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-124 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Ratkevičius Gediminas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-318 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 metų reguliuojamos veiklos investicijų patvirtinimo. Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privalomų reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams pateikimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvi K. Stasiulionis 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-55 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimo A. Butrimavičius 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-168 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 m. reguliuojamos veiklos investicijų V. Šimkūnas 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-282 Tarybos sprendimo projektas Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Kranto g. 38, Vievis, privatizavimo Temlianceva Olga 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2011 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Komisarenkienė Vilma 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-373 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pake V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl tarnybinių koeficientų nustatymo Elektrėnų R. V. Sadauskienė 2014-10-23