Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-273 Tarybos sprendimo projektas Dėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-241 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remont V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės prieži G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-295 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų žinios“. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-263 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl tarnybinių koeficientų nustatymo Elektrėnų R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-285 Tarybos sprendimo projektas Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-275 Tarybos sprendimo projektas Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-286 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriui. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-297 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. TS-218 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrove V. Šimkūnas 2014-10-28
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-323 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-334 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-313 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-324 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-335 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-314 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-325 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-303 Tarybos sprendimo projektas Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybė J. Goličenko 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-336 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. V. Šimkūnas 2014-12-17